เทคนิคการเลือกประกันรถยนต์ของ รถมือสอง

เทคนิคการเลือกประกันรถยนต์ของรถมือสอง

การทำประกันภัยรถยนต์คือการสร้างหลักประกันให้ผู้ขับขี่รถยนต์เกิดความมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองในระหว่างที่กำลังใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดี หากเกิดอุบัติเหตุใด ๆ ก็สามารถติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที แต่เจ้าของรถหลายคน โดยเฉพาะรถมือสอง ก็ยังคงกังวลว่าการเลือกประกันภัยรถยนต์วิธีการใดจึงจะมีความคุ้มค่าเหมาะกับรถยนต์มือสองตามรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบสภาพของรถยนต์ หากสภาพของรถยนต์มือสองยังอยู่ในสภาพที่ดี หรือมีอายุการใช้งานไม่มากนัก หรือมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปีควรทำประกันชั้น 1 เนื่องจากสภาพรถยังดีอยู่ และยังเป็นช่วงระยะเวลาการใช้งานที่เงื่อนไขของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ยังรองรับอยู่ แต่หากอายุการใช้งานของรถยนต์มือสองมีระยะนานกว่านั้นอาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นประกันชั้น 2 หรือ 3 แทนเพื่อความคุ้มค่าที่มากกว่า
  2. ลักษณะการใช้งาน หากรถยนต์มือสองที่ซื้อมามีลักษณะการใช้งานน้อย หรือมีระยะในการขับขี่ที่ไม่ไกลมากนัก อาจพิจารณาเลือกประกันชั้น 2 และ 3 แทนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทที่ให้บริการประกันภัยรถยนต์ยังมีรูปแบบของประกันภัยรถยนต์แบบ 2+ ที่มีค่าเบี้ยประกันถูกกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แต่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมเหมือนกัน เพียงแต่วงเงินคุ้มครองอาจมีปริมาณลดลงบ้างเล็กน้อย
  3. งบประมาณที่มีในกระเป๋า แม้ว่าการทำสัญญาประกันภัยจะช่วยเสริมความมั่นใจในการใช้งาน รถมือสอง ได้เป็นอย่างดี แต่การจะเลือกซื้อประกันภัยรูปแบบใด ก็ควรพิจารณาความสามารถทางการเงินของตนเองให้ดีด้วย เพื่อให้เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินตามมาในภายหลังได้ ดังนั้นหากงบประมาณในกระเป๋ามีมากก็อาจใช้ประกันภัยชั้น 1 เพื่อความมั่นใจเต็มที่ แต่หากงบประมาณน้อยก็อาจพิจารณาเลือกประกันภัยชั้น 2 หรือ 3 แทน
  4. ความคุ้มครองเสริม แม้ว่าเจ้าของรถยนต์มือสองจะพิจารณาเลือกทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ประเภทใดเรียบร้อยแล้ว เจ้าของรถก็ยังสามารถเลือกความคุ้มครองเสริมเพิ่มเติมที่เหมาะกับรูปแบบการใช้งานของรถได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางกรณีที่รถต้องนำเข้าซ่อมเป็นเวลาหลายวัน เหมาะในกรณีที่ผู้ทำประกันต้องใช้รถเกือบทุกวัน จึงไม่สามารถขาดรถไว้ใช้งานได้ หรือประกันการโจรกรรมทรัพย์สินเพิ่มเติม เพราะรถจอดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการทำสัญญาประกันให้มากขึ้นได้เป็นอย่างดี

จึงอาจกล่าวได้ว่าการเลือกประกันภัยรถยนต์ให้กับรถมือสอง นั้นไม่มีความแตกต่างกับการซื้อรถใหม่เท่าใดนัก เพียงผู้ทำประกันต้องพิจารณาเลือกประกันที่เหมาะกับอายุการใช้งานของรถยนต์มือสองและงบประมาณที่มีให้ดีเสียก่อน รวมถึงรูปแบบการใช้งานให้ดีก่อนเลือกทำสัญญาก็จะได้ประกันภัยรถยนต์ที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *